Reglement

Reglement Se Baile Salsa

Se Baile Salsa heeft een intern reglement opgesteld, voor het bevorderen van een goed verloop van de danslessen en duidelijkheid te geven over de organisatie.

  1. Betalingen dienen voor aanvang van de derde les te zijn voldaan. Bij een niet tijdige betaling kan een inschrijving nietig verklaard worden zodat men niet verder aan de cursus kan deelnemen.
  2. Bij verhindering is het mogelijk om de les(sen) op een andere dag in te halen in overleg met Se Baile Salsa. Je dient je wel minimaal 24 uur van te voren af te melden, anders vervalt je recht op inhalen.
  3. Voor cursisten die bij aanvang van de cursus al weten een aantal lessen verhinderd te zullen zijn, bieden wij als alternatief een Meerlessenkaart aan. Deze kaart is bij aanvang van de cursus te verkrijgen en is gedurende twee achtereenvolgende cursusperiodes (2 x 10 lesweken) geldig.
  4. We zijn niet aansprakelijk bij verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen. Noch kunnen we aansprakelijk gesteld worden bij ongelukken en letselschade tijdens de danslessen.
  5. Salsadansen doe je niet alleen, maar met elkaar. Zorg dus voor een goede hygiƫne.
  6. Bij het niet nakomen van dit regelment kan de toegang tot de cursus geweigerd worden.
  7. Denk eraan!! Salsadansen is bedoeld als ontspanning.
  8. Niet de prestatie, maar het plezier in dansen staat voorop.

Het team van ‘Se Baile Salsa’

 

Se Baile Salsa behoud zich het recht voor deze regels op elk gewenst moment en zonder opgaaf van reden te wijzigen.

 

Gewoon lekker salsa dansen